Villkoren är enkla - om RescueSale förmedlar ett köp eller försäljning kommer det efter att beslut tagits en debitering i form av en kommissionsavgift att ske. Det är upp till köparen och/eller säljaren att begära assistans av RescueSale för att genomföra köpet vilket varken kostar mer eller mindre. Kommissionsavgiften är för förmedlingen av kontakten mellan köpare och säljare.
Kommissionsavgiften för förmedlade köp och försäljningar av utrustning och fordon är olika. 10% för utrustning och 5% för fordon. Avgiften delas lika mellan köparen och säljaren vilket har varit mycket uppskattat under åren och vi ser nu att allt fler av våra kunder återkommer. Tidigare krävde vi att varje köp eller säljanmälan skulle ha ett avtal men eftersom vi har flera kårer och förbund som regelbundet återkommer har vi nu mera möjlighet att villkoren accepteras separat och gäller då tills annan överenskommelse sker. Bilderna på sidan kan vara redigerade, dvs. märkning och annan igenkänning kan vara borttagen. Minimidebitering 100 kr + moms.

OBS! andra villkor för överskottsförsäljningen.

Alla priser betraktas som exkl. moms så länge inget annat anges!